โครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญ พี่ ๆ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี 4 และชั้นปี 5 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ขอให้ พี่ ๆ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิงก์ http://bit.ly/3y2E6m3

15,177 total views, 1 views today