โครงการปัจฉิมนิเทศ”เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ”เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนและเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรักความผูกพัน และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

22,511 total views, 5 views today