นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอในโครงการ (ย่อย) ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอในโครงการ (ย่อย) ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

Cr.อ.ปิยนันท์ พูลโสภา

8,505 total views, 2 views today