การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และรูปแบบออนไลน์ zoom

9,740 total views, 3 views today