โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

6,797 total views, 2 views today