โครงการอบรมเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก และระบบออนไลน์ zoom

 

24,527 total views, 49 views today