บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและเข้าร่วมชมบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสุรินทร์ โดยจะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

51,914 total views, 1 views today