การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัชรินทร์ สอนพูด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.แนวทางการดำเนินงาน “ครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566”
-กำหนดการจัดงาน “ครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566”
-สถานที่จัดงาน/ประมาณการค่าใช้จ่าย/ราคาซื้อโต๊ะจีน/แผนผังการจัดวางโต๊ะจีน
-หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนโต๊ะจีนเบื้องต้น
-มอบหมายภาระงาน
-ใบสมัครสมาชิก

45,783 total views, 1 views today