คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูมืออาชีพ

25,690 total views, 1 views today