๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th     ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

23,031 total views, 1 views today