โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสริมศักยภาพสู่วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสริมศักยภาพสู่วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

34,434 total views, 55 views today