กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

วันนี้ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ณ ลานว่าที่การอำเภอเมืองสุรินทร์ (หลังใหม่)

34,379 total views, 1 views today