เตรียมดำเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 (คณะครุศาสตร์) ณ โรงเรียนบ้านอำปึล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 (คณะครุศาสตร์) ณ โรงเรียนบ้านอำปึล ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

12,387 total views, 1 views today