รายงานเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดนแฮกและยึดเพจ

รายงานเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดนแฮกและยึดเพจ ลิงค์เพจเดิม https://www.facebook.com/Indussrru โดนแฮกและยึดเพจ ทั้งนี้ กลุ่มง่านสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการสร้างเพจใหม่เรียบร้อย สามารถเข้าลิงค์เพจใหม่ได้ที่ https://www.facebook.com/NewIndusSRRU

 

20,324 total views, 46 views today