กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจัดโครงการค่ายการเรียนรู้ด้วยใจก้าวสู่การตั้งเป้าหมายในชีวิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24 -25 มิ.ย.60

โครงการค่ายการเรียนรู้ด้วยใจก้าวสู่การตั้งเป้าหมายในชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2560 #ภาระงานจิตวิทยาและการแนะแนว สุรินทร์

4,529 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.