ข่าวทั่วไป

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์       [อ่านต่อ..]

306 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   [อ่านต่อ..]

1,333 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 496 total views, no views today

496 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ๋บ้านและประชาชน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปลูกอ้อย ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

5,131 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลนอกเมือง ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบบสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊ก  1,659 total views, 2 views today

1,659 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม [อ่านต่อ..]

2,821 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

659 total views, no views today