หน้าแรก ข่าวสารและความเคลื่อนไหว การสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2)

การสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2)

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2) โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้ง 19 หลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 650 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการสึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อสรุปองค์ความรู้จากผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 และเสนอแนะแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00