หน้าแรก การสมัครเข้าศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2567 ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/4awai28  
รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผู้ที่ได้ลำดับสำรองให้มาแสดงตน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เพื่อรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ค่ารายงานตัว 4,700 บาท / 4,400 บาท (ตามค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ)

พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th/register2 เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 044-514-606

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00