Home ข่าว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู โครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด รับฟังความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

โครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด รับฟังความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

by Audiovisual M

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด รับฟังความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มีผู้เข้าร่วม คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครู
  3. เพื่อสะท้อนคิด รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

 

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00