Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวทั่วไป การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

by Audiovisual M

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ การจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00