วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะครุศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) ณ ห้อง Convention Hall โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายศุภสิน ภูศรีโสม (ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ดังกล่าว อีกทั้ง คณบดีคณะครุศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในงานมีการจัดบูทนิทรรศการผลงานนวัตกรรม จำนวน 60 โรงเรียน จาก 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง และมีการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น เพื่อรับโล่รางวัลจากประธานในพิธี
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00