Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวทั่วไป ประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน พ.ศ. 2567

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน พ.ศ. 2567

by education

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมช้าง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ Zoom

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00