หน้าแรก ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม โครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ชั้น 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ให้กับคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายพรรษา ฉายกล้า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและตัวแทนครู จังหวัดสุรินทร์, ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 สาขาวิชา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 200 คน

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00