Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

by chousakun kassada

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ ZOOM

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00