Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Critiria for Performance Exellence : EdPEx)

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Critiria for Performance Exellence : EdPEx)

by education

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Critiria for Performance Exellence : EdPEx) สำหรับผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนัก สถาบัน และอาจารย์ผู้สนใจ ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
Cr.ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
 
 

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00