Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม การพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 2

การพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 2

by education
วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 2 โดยมีนิสิต/นักศึกษาที่บรรจุครูผู้ช่วยตามโครงการฯ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ในปีบรรจุ 2564 วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน รวมทั้งหมด 130 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00