หน้าแรก ข่าวจากสาขาวิชาประถมศึกษา โครงการประชุมทางวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 5 (ปีบรรจุ 2563 ) รอบปีที่ 1

โครงการประชุมทางวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 5 (ปีบรรจุ 2563 ) รอบปีที่ 1

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 23-24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในโครงการประชุมทางวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 5 (ปีบรรจุ 2563 ) รอบปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CLIL+PBL+CBL เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง(ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ครูคืนถิ่นเครือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในปีบรรจุ 2563 รอบปีที่ 1 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 78 คน
โดยจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ zoom

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00