หน้าแรก ข่าวจากสาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1.อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ ดร.ภัทระ อินทรกำแหง กรรมการ
3.อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ
4.นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ
 


You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00