Home ข่าวจากสาขาวิชาวิทย์กีฬา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการร่วมพัฒนางานวิชาการและบริการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการร่วมพัฒนางานวิชาการและบริการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ

by chousakun kassada
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.กภ.พุทธชาด นามเวียง นายกสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ ได้ดำเนินการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการร่วมพัฒนางานวิชาการและบริการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ
โดยจะเป็นการดำเนินการในการร่วมพัฒนางานด้านวิชาการทางนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1)เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของนักวิจัยนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ
2)เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายนักวิจัยในระดับอุดมศึกษาระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ
3)เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสาร และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายนักวิจัยนวัตกรรมและวิจัย ทางสุขภาพที่ทำงานในสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4)เพื่อให้บริการวิชาการทางนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านครุศาสตร์และ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั้งนี้ทางสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพยังได้มอบเตียงสนามพับเก็บได้ จำนวน 5 ตัว เพื่อสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์แก่สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ อีกด้วย

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00