Home ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน1 (SIL 1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

สัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน1 (SIL 1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

by education
โครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน1 (SIL 1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/VjeJzAv7mkBAygd36

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00