Home ข่าวจากสาขาวิชาเทคโน โครงการสัมมนานำเสนองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โครงการสัมมนานำเสนองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

by chousakun kassada
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ปิยพร สีสันต์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานำเสนองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษานำเสนอเค้าโครงงานวิจัย เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจ
3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชาการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00