Home ข่าว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

by Audiovisual M

วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ตามข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพ
  2. เพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร การดำเนินงานของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ระเบียบ มารยาทและความคาดหวังจากการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00