วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด รับฟังความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยการจัดโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครู และสะท้อนคิด รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วม คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 360 คน

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00