ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ โดยจะมีการทดสอบในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 นี้ ณ อาคาร 41 (สามารถดูรายชื่อห้องสอบได้ที่กลุ่ม INTENSIVE COURSE SRRU 2019)

533 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*