โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2560 รอบที่สอง

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2560 รอบที่สอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพครู เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

163 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*