หน้าแรก ข่าวจากมหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) จำนวน 19 สาขาวิชา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ในการจัดโครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1. เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในประเด็น การพัฒนาครูนวัตกรสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพครูประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์
ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอน
ของนักศึกษา สู่การพัฒนาครูนวัตกรสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
.
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
📷 Maa noize

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00