Home ข่าวฝ่ายแผนและงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

by chousakun kassada
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.(ร่าง)การจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00