Home ประกาศ แจ้งการงดใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคาร 41 คณะครุศาสตร์

แจ้งการงดใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคาร 41 คณะครุศาสตร์

by education

แจ้งการงดใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคาร 41 คณะครุศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งผู้ดำเนินการก่อสร้างและผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณางดใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร 41 ตั้งแต่แต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ สามารถใช้บริเวณด้านหน้า ด้านข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00