หน้าแรก สมาคมศิษย์เก่าslidealumni การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2566

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง และในรูแปบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงาน “ครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566”
2.รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียน
3.รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม
4.รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายเลขานุการ
5.รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6.รายงานผลการดำเนินงาน ฝ่ายเหรัญญิก
7.พิจารณาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงิน ในงาน “ครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566” ของสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8.พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการเงินและทรัพย์สินของสมาคมศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00