Home ข่าว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอน 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอน 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

by Audiovisual M

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอน 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1.เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในการปฏิบัติการสอน

2.เพื่อชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด

3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

4. เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00