Home งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

by chousakun kassada
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
📷 Maa noize

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00