หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครู

ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครู

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู และ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครู ผ่านระบบออนไลน์ Webex

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00