ข่าวทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมรับชมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมรับชมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชมวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์                2,903 total views, 1 views today

2,903 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งคม อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

1,490 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 153 total views, no views today

153 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 19 สาขาเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex 927 total views, no views today

927 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์               251 total views, 1 views today

251 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   ลิงค์ประกาศ https://1th.me/GwH3P รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 – 21 พ.ย. 64 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (7-11) ค่าสมัคร [อ่านต่อ..]

1,183 total views, no views today