พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561

วันที่ 15 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561” โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 46 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561” ครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระเมตตาแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยน้อมถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา และส่งมอบตราพระราชลัญจกรแก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำไปประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
เวลา 14.00 น. คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา จัดริ้วขบวนตราพระราชลัญจกรจากหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มุ่งสู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธีถวายบังคมตราพระราชลัญจกรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากนั้นคณะผู้บริหารและคณาจารย์มอบกล่องเครื่องหมายพร้อมตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อินทนิลช่อที่ 45 ร่วมร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และผู้นำนักศึกษานำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวคำปฏิญาณตน และบ่ายศรีสู่ขวัญ ตามลำดับ

1,075 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*