กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

– นักศึกษา ค.บ. พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค.60 เวลา 13.00น.-15.00 น. หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สอบในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค.60 เวลา 09.00น.-11.00น. หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขียนข่าวโดย :  นายชูสกุล เกษฎา

3,911 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*