ประชุมพบนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการจัดประชุมพบปะนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา รายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 951 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

1,114 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*