โครงการเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก การฝึกทัษะการคิด (Exe Cutive Function : EF)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานโครงการเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก การฝึกทัษะการคิด (Exe Cutive Function : EF) เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ คิดเป็น ทำเป็นเรียนรู้เป็น แก้ปัญหา ช่วยให้มีเหตุผล ยับยั้งชั่งใจ กำกับอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยความร่วมมือกับสถาบัน นาดาจินตคณิต (NADA) จังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรม “SRRU Bright Kids 1st” ภายไต้โครงการเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาตร์ สำหรับเด็ก จึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยเสริมศักยภาพทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้านพัฒนาสมอง และเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา ผู้มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ความพร้อมศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

391 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*