ศิลปะหุ่นมือจากถุงกระดาษ นักศึกษาบรูไนกับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   อ.ปิยนันท์ พูลโสภา อาจารย์ผู้สอนรายวิชางานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ  สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  พานักศึกษาจากประเทศบรูไน เรียนรู้การทำศิลปะหุ่นมือจากถุงกระดาษ ร่วมกันกับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องเรียน อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

724 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*