โครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสรา้งอัตลักษณ์บัณฑิต สาขากาประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม” และกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

354 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*