งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำบุคลากรเข้าร่วมงานสืบสานประเพณ๊สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 โดยมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารและผู้สูงอายุ นอกจากนี้คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตำส้มตำโบราณ ก่อเจดีย์ทรายฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ เกิดความรัก ความสามัคคีและได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป

 

534 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*